ЗАПОЗИЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ПІДМОВИ АРХІТЕКТУРИ ТА ЇХ АСИМІЛЯЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

  • О.М. Бондаренко
  • К.В. Воленко
Ключові слова: запозичення, асиміляція, термінологія архітектури, синхронія, діахронія, семантика, морфологія, фонологія

Анотація

У статті аналізуються запозичення в підмові архітектури з латинської, французької та італійської мов. Автори наводять статистичний аналіз запозичень, простежують зміни, які відбуваються в ході асиміляції запозичень, пояснюють ступень асиміляції іншомовних запозичень в англійській мові з точки зору синхронії та діахронії.

Посилання

1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского язика. М.: Литература на иностранных язиках. 1959. 351 с.
2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Ком. Книга, 2007. 576 с.
3. Багинская И.Н. К проблеме ассимиляции заимствований. М.: Наука, 2005. 214 с.
4. Будняк Д.В. Полонизмы в современном украинском литературном языке : автореф. дисс. ... докт. филол. наук : 10.02.02. Київ, 1991. 56 с.
5. Реформатский А.А. Введения в языковедение: учебник для студ. филол. спец. ВПУЗ. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Аспект Пресс, 2004. 518 с.
6. Сарангаева Ж.Н. Роль заимствований в английском языке. Вестник Калмыцкого университета, 2015. № 3(27). С. 22–26.
Опубліковано
2018-03-27
Сторінки
11-15