РОЛЬ ІСТОРИЗМІВ У РОМАНІ В. МАЛИКА «ТАЄМНИЙ ПОСОЛ»

  • Ю.О. Голоцукова
Ключові слова: архаїзація, застаріла лексика, історизм, хронологічно маркована лексика

Анотація

У статті проаналізовано активізацію руху застарілих слів у мові історичної прози. Проведено аналіз хронологічно маркованої лексики, виділено основні групи історизмів. Схарактеризовано стилістичні особливості хронологічно маркованої лексики.

Посилання

1. Гайдученко Г.М. Семантико-стилістична характеристика хронологічно маркованої лексики (на матеріалі української історичної прози другої половини XX століття): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 1999. 19 с.
2. Колоїз Ж.В. Українська оказіональна деривація. Київ , 2007. 310 с.
3. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава, 2006. 716 с.
4. Сучасна українська літературна мова: Стилістика / за заг. ред. І.К. Білодіда. Київ, 1973. 588 с.
Опубліковано
2018-03-27
Сторінки
201-205