МОВНИЙ АНАЛІЗ БАЙКИ З «ПАНЬЧАТАНТРИ» «ВОСКРЕСИТЕЛІ ЛЕВА» З ОГЛЯДУ НА НАВЧАННЯ САНСКРИТУ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ

  • М.З. Джура
Ключові слова: байка, граматичний, лексичний, стилістичний розбір, переклад

Анотація

У статті «Мовний аналіз байки з «Паньчатантри» «Воскресителі лева» з огляду на навчання санскриту українських студентів» автор робить граматичний, лексичний та синтаксичний розбір тексту байки на санскриті. До цього тексту зроблено підрядковий переклад українською мовою. За ним слідують два інші випробувані переклади, один із них – українською мовою (переклад 1988 р.), а другий – російською мовою (переклад 1930 р.). Ці переклади, в порівнянні з підрядковим, унаочнюють граматичні, лексичні, стилістичні особливості мови санскриту та близькість чи віддаленість їхнього перекладу на вказані слов’янські мови. Стаття може послужити навчальним матеріалом мови санскрит для українських студентів.

Посилання

1. Панчатантра. 5-ть кошиків житейської мудрості: Шукасаптанті. Київ: Дніпро, 1988. 382 с.
2. «Избранние расскази. Пер. c древне-индийского. Предисловие и примечание Р.О. Шор, М., Российская Ассоциация, Институт Общественних Наук, 1930. 157 с.
3. Наталия Лихушина. «Легкий санскрит. Избранные басни Панчатантры». Москва. Восток. Запад. 2006. 695 с.
4. Санскритско-русский словарь / Составитель Кочергина В.А. Издание 2-е. М.: «Русский язык», 1987. 944 с.
Опубліковано
2018-03-27
Сторінки
140-147