АМЕРИКАНСЬКИЙ ВАРІАНТ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ІСТОРИЧНИЙ І СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ (НА ПРИКЛАДІ АРХАЇЗМІВ)

  • М.М. Федорчук
Ключові слова: американський варіант англійської мови, архаїзми, середньоанглійська мова, лексичний рівень, діахронія

Анотація

У статті розглянуто історичні та соціолінгвістичні передумови розвитку американського варіанта англійської мови на етапі його формування. Проілюстровано та проаналізовано лінгвальні й екстралінгвальні фактори, які мали суттєвий вплив на становлення американського варіанта англійської мови. Архаїзми середньоанглійського періоду розвитку мови досліджено та систематизовано з позицій порівняльного та контрастивного підходів.

Посилання

1. Зацний Ю. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу. Львів: ПAIC, 2007. 227 с.
2. Ильиш Б. История английского языка. Л.: Просвещение, 1972. 351с.
3. Федорчук М. Американський варіант англійської мови: історія та сьогодення. Львів: ПАІС, 2015. 173 с.
4. Швейцер А. Очерк современного английского языка в США. М.: Высшая школа, 2001. 215 с.
5. The American Heritage Dictionary of the English Language. Third edition. Boston, N-Y. Houghton Mifflin Co., 1992. 2140 p.
6. Bryson B. Made in America. An Informal History of the English Language in the US. NY, William Morrow and Company, 1994. 378 p.
7. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. NY: Cambridge University Press, 2004. 489 p.
8. Dillard J. A History of American English. Harlow; Longman, 1992. 257 p.
9. Kachru B. Standards, codification and sociolinguistic realism: the English Language in the outer circle. English in the World, ed. by R. Quirk & H. Widdowson. Cambridge:
Cambridge University Press. 1985, P. 11–30.
10. Lederer R. Dictionary of Americanisms. Hoboken, NewJersey: Wiley and Sons, 2003. 412 p.
11. De Lillo D. Cosmopolis. NY, London: Scribner, 2003. 209 p.
12. Marckwardt A. American English. NY, Oxford: Oxford University Press, 1980. 204 p.
13. Mencken H. The American Language. NY: Cosimo, 2009. 512 p.
14. The New Oxford Thesaurus of English. Oxford: Oxford University Press, 2000. 1087 p.
15. The New Oxford American Dictionary, ed. by E. Jewel, F. Abate. New-York, Oxford: Oxford University Press,
2001. 2023 p.
16. Pyles T. Words and Ways in American English. NY: Random House, 1952. 310 p.
17. Smith Elson C. American Surnames. Baltimore; Genealogical Publishing Co. Inc., 2003. 345 p.
18. The World Book Encyclopedia. London: A Scott Fetzer Company, 1994, vol. 10. 478 p.
Опубліковано
2018-03-27
Сторінки
62-65