ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ОСОБИСТОСТІ В ДИСКУРСІ ПОКОЛІНЬ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

  • І.А. Рокун
Ключові слова: емоції, конфлікт, підлітковий вік, сімейне спілкування

Анотація

У статті йдеться про вербальне вираження емоцій батьків і підлітків у ситуаціях конфліктного спрямування. Проаналізовані типові ситуації конфлікту батьків/дорослих і дітей.

Посилання

1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык. М.: Флинта: Наука, 2002. 384 с.
2. Бабенко Л.Г. Русская эмотивная лексика как функциональная система. Свердловск, 1990. 611 с.
3. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. М.: Эдиториал УРСС, 2002. 289 с.
4. Давыдова В.В. и др. Психологический словарь. М.: Педагогика, 1983. 448 с.
5. Изард К. Психология эмоций. М.; Харьков; Минск; Питер, 1999.
6. Шаховский В.И. Лингвистическая теория эмоций. М.: Гнозис, 2008. 416 с.
7. Strazny P. Encyclopedia of Linguistics. Chicago: Fitzroy Dearborn, 2005. 1243 p.
Опубліковано
2018-03-27
Сторінки
165-169