СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Л.А. Хорунжа
Ключові слова: переклад, перекладацька діяльність, мовленнєва компетентність, професійна компетентність, комунікативний, навчання

Анотація

У статті розкрито суть і специфіку сучасної перекладацької діяльності. Висвітлено особливості професійної компетенції перекладача.

Посилання

1. Горіна Ж. Спокуса «гіпнотичної» близькості споріднених мов / Ж. Горіна // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 8 «Філологічні науки (мовознавство і літературознавство)». – 2009. – Вип. 3. – С. 44–50.
2. Зимняя И. Лингвопсихология речевой деятельности / И. Зимняя. – М. ; Воронеж : МОДЭК, 2001. – 432 с.
3. Леонтьев А. Общее понятие о деятельности / А. Леонтьев // Основы теории речевой деятельности. – М. : Политиздат, 1974. – C. 5–21.
4. Селіванова О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики / О. Селіванова. – К. : Фітосоціоцентр, 1999. – 148 с.
Опубліковано
2019-04-08
Сторінки
93-96