ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ РЕСТАВРАЦІЇ

Ключові слова: театр часів англійської Реставрації, драматичний дискурс, п’єса, ідеологія

Анотація

У статті наведено узагальнення результатів наукових досліджень, присвячених дискурсу часів англійськоїРеставрації, з позицій когнітивно-прагматичного, літературного й театрального підходів. У дослідженніокреслено основні положення ідеології Реставрації Стюартів, узагальнено знахідки наукових досліджень,присвячених вивченню основних концептів того часу, обґрунтовано, що інститут театру став провіднимідеологічним інструментом за часів англійської Реставрації, та виділено дві основні його функції: розвагий розповсюдження ідеології абсолютизму. У роботі описано тематику й схарактеризовано персонажівдраматичних творів часів англійської Реставрації. Наукова розвідка фокусується на узагальненні результатівнаукових досліджень, присвячених порівнянню масштабів охоплення тематики, жанрів і моралі драматичнихтворів часів англійської Реставрації та драматургії часів королеви Єлизавети Тюдор. У дослідженні такожсинтезуються знахідки наукових розвідок, присвячених запозиченням у репертуарі з англійських, французькихта іспанських джерел на початку епохи англійської Реставрації, а також впливу власне англійських та європейськихавторів. Подальше вивчення драматургії часів англійської Реставрації демонструє безпрецедентне розмаїттята поєднання жанрів, що демонструють ознаки розвитку в різних напрямах у 1660 роки. У статті стверджується,що наукові дослідження повідомляють про активну поведінку глядачів на виставах часів англійської Реставраціїта робиться висновок про те, що така поведінка безпосередньо вплинула на процеси створення та сприйняттядраматичних творів. Наявні дослідження демонструють прогалини в основних сферах, таких як контингентглядацької аудиторії вистав часів англійської Реставрації. Не зважаючи на той факт, що вчені вказують нарізні джерела інформації щодо складу театральної глядацької аудиторії в сімнадцятому столітті, досі не існує єдності поглядів на це питання. Хоча дослідження драматургії часів англійської Реставрації значно покращилисяу XX і XXI століттях, рекомендовано вивчення концептуальної картини світу в драматичних творах часіванглійської Реставрації та королеви Єлизавети, порівняльний аналіз оригінальних п’єс та адаптацій, виникненнята розвитку літературних жанрів, моделі взаємодії глядачів і персонажів у п’єсах часів англійської Реставрації.

Посилання

1. Arena F.T. Masking the drama: A space for revolution in Aphra Behn’s “The Rover” and “The Feign’d Courtezans”. Bern : Peter Lang, 2017. 184 p.
2. Canfield D.J. Heroes and States. On the ideology of Restoration Tragedy. Lexington, KY : University Press of Kentucky, 2000. 249 p.
3. Canfield D.J. Tricksters and estates: On the ideology of Restoration comedy. Lexington, KY : University Press of Kentucky, 1997. 328 p.
4. Cavaillè J.P. Libertine and libertinism: Polemic uses of the terms in sixteenth- and seventeenth-century English and Scottish literature. Journal for Early Modern Cultural Studies. Vol. 12. № 2. 2012. P. 12–36. URL: https://www.jstor.org/stable/23242162. DOI: 10.1353/ jem.2012.0010 (дата звернення: 05.08.2019).
5. Corman B. Comedy. The Cambridge Companion to English Restoration Theatre / D.P. Fisk (Ed.). Cambridge, 2000. P. 52–69.
6. Corman B. Restoration Studies and the New Historicism: The Case of Aphra Behn. The Restoration Mind / W.G. Marshall (Ed.). University of Delaware Press, 1997. P. 252–271.
7. Dharwadker A. Class, Authorship, and the Social Intertexture of Genre in Restoration Theater. Studies in English Literature, Restoration and Eighteenth Century 1500–1900. 1997. Vol. 37. № 3. P. 461–482.
8. Dobrée B. Restoration Comedy 1660–1720. Oxford : Clarendon Press, 1924. 188 p.
9. Dobson M. Adaptations and Revivals. The Cambridge Companion to English Restoration Theatre / D.P. Fisk (Ed.) Cambridge, 2000. P. 40–51.
10. Esslin M. The field of drama: How the signs of drama create meaning on stage and screen. New York : Methuen, 1987. 192 p.
11. Four Restoration libertine plays / D.P. Fisk (Ed.). 4th ed. Oxford : Oxford University Press, 2005. 414 p.
12. Gill P. Gender, sexuality, and marriage. The Cambridge Companion to English Restoration Theatre / D.P. Fisk (Ed.). Cambridge, 2000. P. 191–208.
13. González-Treviño A.E. “Kings and their crowns”: Signs of monarchy and the spectacle of new world otherness in heroic drama and public pageantry. Studies in Eighteenth-Century Culture. 2013. Vol. 42. P. 103–121. DOI: 10.1353/sec.2013.0003 (дата звернення: 05.08.2020).
14. Grant R.G., Kay A., Kerrigan M. History of Britain & Ireland: The definitive visual guide. London : DK Publishing, 2011. 400 p.
15. Aphra Behn’s “Emperor of the moon” and its French source “Arlequin, Empereur dans la lune” / J.A. Hayden, D.J. Worden (Eds.). Cambridge, United Kingdom : Modern Humanities Research Association, 2019. 176 p. DOI: 10.2307/j.ctvhrcz77 (дата звернення: 05.08.2020).
16. Hume R.D. Diversity and Development in Restoration Comedy 1660-1679. Eighteenth-Century Studies. 1972. Vol. 5. № 3. P. 365–397.
17. Krutch J.W. Comedy and conscience after the Restoration. New York : Columbia University Press, 1924. 300 p.
18. Langhans E.A. The theatre. The Cambridge Companion to English Restoration Theatre / D.P. Fisk (Ed.). Cambridge, 2000. P. 1–18.
19. Love H. Who Were the Restoration Audience? The Yearbook of English Studies. 1980. Vol. 10. Literature and Its Audience. I Special Number. P. 21–44.
20. Mullan J., Beadle R., Davies H.A. Shrimpton N. 2020. English Literature. Encyclopædia Britannica. URL: https://britannica.com/art/English-literature (дата звернення: 07.08.2020).
21. Neagle R.C. The Restoration theater world and the plays of William Wycherley : Unpublished doctoral dissertation. Loyola University of Chicago, 1989. 273 p.
22. Nettleton G.H. English drama of the Restoration and eighteenth century (1642–1780). New York : The Macmillan Company. (Classic Reprint) Forgotten Books, 2017. 386 p.
23. Roach J. The performance. The Cambridge Companion to English Restoration Theatre / D.P. Fisk (Ed.). Cambridge, 2000. P. 19–39.
24. Rose J. Godly Kingship in Restoration England: The Politics of The Royal Supremacy, 1660–1688. New York : Cambridge University Press, 2011. 332 p.
25. Schmid H.-J. Generalizing the apparently ungeneralizable. Basic ingredients of a cognitive-pragmatic approach to the construal of meaning-in-context. Vol. 4: Cognitive pragmatics. Handbooks of pragmatics / H.-J. Schmid (ed.). Berlin : Mouton de Gruyter, 2012. 664 p.
26. Schneider B.N. The ethos of Restoration comedy. Champaign, IL : University of Illinois Press, 1971, 201 p.
27. Scouten A.H. Restoration and 18th century drama. New York : St Martin’s Press, 1980. 160 p.
28. Shevchenko, I. Introduction. Еnactive meaningmaking in the discourse of theatre and film. Cognition, Communication, Discourse. 2019. Vol. 19. P. 15–19. DOI: 10.26565/2218-2926-2019-19-01 (дата звернення: 05.08.2020).
29. Styan J.L. Restoration Comedy in Performance. Cambridge : Cambridge University Press, 1986. 287 p.
30. Summers M. The Restoration theatre. London : K. Paul, Tench, Trubner & Co, 1934. 420 p.
31. Tindemans K. Nature, desire, and the law: On libertinism and early modern legal theory. Journal for Early Modern Cultural Studies. 2012. Vol. 12. № 2. P. 133–145. URL: https://www.jstor.org/stable/23242168. DOI:10.1353/jem.2012.0009 (дата звернення: 05.08.2020).
32. Vanhaesebrouck K., Dehert P. Introduction: Libertine bodies or the politics of Baroque corporeality. Journal for Early Modern Cultural Studies. 2012. Vol. 12. № 2. P. 1–11. URL: https://www.jstor.org/stable/23242161. DOI:10.1353/jem.2012.0008 (дата звернення: 08.08.2020).
33. Walkling A.R. Court Culture and ‘Absolutism’ in Restoration England. The Court Historian. 2001. Vol. 6. № 3. P. 225–233. DOI: 10.1179/cou.2001.6.3.003 (дата звернення: 05.08.2020).
34. Webster J.W. Performing libertinism in Charles II’s court: Politics, drama, sexuality. New York : Palgrave Macmillan, 2005. 260 p.
35. Zimbardo R.A. At zero point: Discourse, culture, and satire in Restoration England. Lexington, KY : University Press of Kentucky, 1998. 208 p.
Опубліковано
2021-08-02
Сторінки
78-86