ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ В КОМУНІКАТИВНІЙ СИСТЕМІ ІНТЕРФЕЙСІВ КОРИСТУВАЧА

Ключові слова: інтерфейс, вербальні / невербальні засоби, комунікативна система інтерфейсу, термінологія, людино-машинна комунікація

Анотація

У статті висвітлено вербальні та невербальні засоби в комунікативній системі інтерфейсу, оскількивелика їх кількість призводить до серйозних проблем опису динамічних процесів словника, обґрунтування новоїтермінології, а також забезпечення взаємопов’язаних й узгоджених лексичних засобів кожної мови. У зв’язку з цимособливого значення набувають дослідження, спрямовані на виявлення специфіки англомовних інтерфейсів smart-технологій. Таким чином, розвиток людино-машинного спілкування ставить перед вченими завданнятеоретичного аналізу та усвідомлення комунікативної, знакової природи цього спілкування.З’ясовано, що інтерфейс користувача – це інформаційна система взаємодії людини з комп’ютером, якареалізується у вигляді діалогових структур (меню у вигляді блоку даних, у вигляді строки даних, у виглядіпіктограм, діалогові вікна). Оскільки термінологія являє собою вербалізований результат діяльності спеціаліста,заснований на усвідомленні та засвоєнні професійного досвіду, досліджено, що терміносистема інтерфейсів є своєрідним «відображенням» того, як спеціаліст концептуалізує і категоризує оточуючу дійсність, які їїелементи для нього релевантні.У людино-машинній комунікації система природної мови з творчої, мовної, мислячої переноситься наалгоритмічну основу комп’ютерних програм, набуваючи при цьому статичної форми штучної мови. Функціональніклавіші людино-машинного діалогу за допомогою процесу вторинної номінації відображають об’єкти реальногосвіту, які оточують користувача. У межах англомовних інтерфейсів інтелектуальних систем лінгвістичнісистеми мови представлені у вигляді інформаційних фреймових структур. До невербальних знаків, яківикористовуються в людино-машинній комунікації, належать знаки з піктографічним сигналом, знаки з буквенно-цифровим сигналом.Дослідження вербальних та невербальних засобів у комунікативній системі інтерфейсу, активне поєднаннязнаків із піктографічним і словесним сигналом, а також актуалізація вербальних засобів на рівні системимовлення та використання дієслівних одиниць як самостійних засобів представляють сучасні тенденціїв розвитку людино-машинного спілкування.

Посилання

1. Apollonskaja, T.A., Gleibman J.V. (1987) Porozhdayuschie i raspoznayuschie mehanizmyi funktsionalnoy grammatiki [The generative and recognizing mechanisms of functional grammar]. Kishinov: Stiinza, 171 p. [in Russian].
2. Bacevich, Ph.S. (2010) Slovnyk terminiv mizhkulturnoi komunikatsii [Glossary of Terms of Intercultural Communication]. (website). Retrieved from: http://terminymizhkult-komunikacii.wikidot.com/k (accessed 18 August 2020) [in Ukrainian].
3. Bielykh, O.M., Kuzmich, O.A. (2010) Model zv`iazku : vzaiemodiia verbalnoho i neverbalnoho spilkuvannia [Model of communication: interaction of verbal and nonverbal communication]. Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako treści przekazu we współczesnej glottodydaktyce, Chelm, pp. 8–18. [in Ukrainian].
4. Biskub, I.P. (2012) Modeliuvannia komunikatsii liudyny y kompiutera v hrafichnykh interfeisakh operatyvnykh system [Modeling Human-Computer Communications in Operational Systems Graphical Interfaces]. Naukovii visnik SNU, no. 6, pp. 9–15. [in Ukrainian].
5. Biskub, I.P. (2009) Anhlomovnyi dyskurs prohramnoho zabezpechennia yak model movlennievoi vzaiemodii liudyny y kompiutera [English Software Discourse as a Model of Human-Computer Interaction]. Monografiya, SNU. [in Ukrainian].
6. Biskub, I.P., Krestyanpol, L.Yu. (2020) The use of social engineering in developing the concept of smart packaging. Proceedings of the 2020 IEEE 3rd International Conference on Data Stream Mining and Processing, Lviv, pp. 348–351 [in English].
7. Gerd, A.S. (1986) Osnovyi nauchno-tehnicheskoy leksikografii [Fundamentals of Scientific and Technical Lexicography]. Leningrad, 73 p. [in Russian].
8. Grinov, S.V. (1993) Vvedenie v terminovedenie [Introduction to Terminology]. Moscow: Moskovskii Litstei, 309 p. [in Russian].
9. Zholkovskii, Yu.S., Leonteva, N.N. (1961) O printsipialnom ispolzovanii smyisla pri mashinnom perevode. Mashinnyiy perevod [On the fundamental use of meaning in machine translation. Machine translation]. Trudi Instituta TM i VT ANSSSR, no. 2, pp. 43–47. [in Russian].
10. Kubriakova, E.S. (2004) Yazyik i znanie : Na puti polucheniya znaniy o yazyike. Chasti rechi s kognitivnoy tochki zreniya. Rol yazyika v poznanii mira [Language and Knowledge: Toward a Knowledge of Language. Parts of speech from a cognitive perspective. The role of language in cognition of the world]. Moscow: Jaziki slawjanskoj kulturi, 560 p. [in Russian].
11. Kusko, K.J. (2001) Freimova realizatsiia krainoznavchoho dyskursu (na materiali nimetskomovnykh reklamnykh tekstiv) [The Frame Realization of a German Advertising Discourse (based on German advertising texts)]. Movni i kontseptualni kartini switu, no. 4, pp. 117–121 [in Ukrainian].
12. Litvinenko, V.V. (2013) Komunikatyvna ta komunikatsiina systemy – dyferentsiatsiia poniat [Communication and communicative systems – differentiation of terms]. Aktualni pitannja masovoi komunikatsii, no. 14, pp. 30–32. [in Ukrainian].
13. Lotte, D.S. (1982) Voprosyi zaimstvovaniya i uporyadocheniya inoyazyichnyih terminov i terminoelementov [The issues of borrowing and streamlining of foreign-language terms]. Moscow: Nauka, 149 p. [in Russian].
14. Piotrovstii, R.H. (1985) Metodyi avtomaticheskogo analiza i sinteza teksta [Methods of automatic text analysis and synthesis]. Minsk, 222 p. [in Russian].
15. Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Ukrainian Language Glossary]. Retrieved from: https://slovnyk.ua/index.php?s wrd=%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1 %84%D0%B5%D0%B9%D1%81, accessed 18.08.2020. [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-12-10
Сторінки
66-71