ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ТЕРМІНІВ У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ВІЙСЬКОВОМУ ДИСКУРСІ

Ключові слова: військовий дискурс, військовий переклад, термін, військовий термін, функціональні особливості.

Анотація

У статті розглянуто поняття «військовий термін» та розкрито функціональні особливості військових термінів. Автор акцентує увагу на особливостях функціонування військових термінів в німецькомовному військовому дискурсі. Значна кількість військових реалій армій іноземних країн спричиняє труднощі для їх розуміння та перекладу. При цьому постійна зміна словникового запасу військовослужбовців у зв’язку з технічним прогресом та реформуванням військ також породжує ряд певних труднощів. Окрім того, автор аналізує загальні особливості перекладу військової термінології. Ця термінологія розглядається як окрема лексична категорія. Не дивлячись на певні вимоги однозначності, системності, точності та незалежності від контексту, вона є достатньо динамічною та активно розвивається. У зв’язку з цим виникла потреба у детальному вивченні особливостей перекладу військових термінів. Зокрема, окрема увага приділяється класифікації військової термінології щодо роду військ та видів збройних сил, згідно видів військової техніки тощо. Виділяється також організаційна, штабна, військово-політична, командно-стройова та військово-топографічна термінологія. Тому постає необхідність комплексного вивчення військового дискурсу з подальшим виявленням його характерних рис та специфіки перекладу в умовах сучасності. Дослідження німецької військово-політичної лексики є на сучасному етапі актуальним та важливим, адже таким чином є можливість виявити відповідні специфічні характеристики військово- політичної дійсності у країні та специфіку її відображення у мові та мовленні. У дослідженні використано комплекс методів, а саме: аналіз лінгвістичної та навчально-методичної літератури, необхідний для розуміння понятійного апарату дослідження; метод аналізу словникових дефініцій; метод лексикографічного аналізу; метод контекстуального аналізу; порівняльний метод, який уможливлює зістав- лення реалії мови джерела та варіанту його перекладу; описовий метод, який полягає в поясненні застосування військовослужбовцями іноземних країн певних слів та словосполучень.

Посилання

1. Балабін В. В., Лісовський В. М., Чернишов О. О. Основи військового перекладу (англ. мова): підручник / В. В. Балабін, В. М. Лісовський, О. О. Чернишов / за ред. В. В. Балабіна. Київ : Логос, (2008). 587 с.
2. Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації. Київ : Довіра, (2007). 205 с.
3. Гончарук Л. М. Жанрові аспекти перекладу офіційно-ділових документів франкомовного військового дискурсу [Дисертація]: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16. КНУТШ. Київ, 2015. 211 с.
4. Зайцева, М. О. Особливості перекладу термінів у текстах на військову тематику. Київ : Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 10. Серія 9. (2013). 96–102.
5. Корольова, Т., Соріч, Р., Александрова, О. Військовий дискурс та особливості його перекладу. Одеса : Науковий вісник ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 33. (2021). 369-382.
6. Озимай, І., Демиденко, О. Семантичні та функціональні особливості перекладу англомовних військових термінів у художній літературі. Молодий вчений, 10 (86). (2020). 478-484. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2 020-10-86-98
7. Шкута, О. Г. Відтворення військової термінології українською мовою (на матеріалі сучасних публіцистичних текстів). Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія, 34. (2017). 273–277.
ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ:
8. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia. org/ (дата звернення: 31.05.2023)
9. Ільницький-Занкович І. Німецький та український військовий словник. Вид-во Бернард & Грефе, Берлін. (1939). 504 с. URL: https://archive.org/details/slov0/ page/12/mode/2up (дата звернення: 31.05.2023)
10. Begriffe-Lexikon. Bundeswehr erklärt von A – Z. URL: https://www.bundeswehr.de/de/ueber-die-bundeswehr/ begriffe-bundeswehr-glossar (дата звернення: 31.05.2023)
11. Das große Militär-ABC. URL: https://www.srf.ch/radiosrf- virus/aktuell/slang-im-militaer-das-grosse-militaer-abc (дата звернення: 31.05.2023)
12. Die Suchmaschine für Abkürzungen. URL: www. abkürzungen.de (дата звернення: 31.05.2023)
13. Reverso. URL: www.reverso.net (дата звернення: 31.05.2023).
Опубліковано
2023-08-22
Сторінки
137-142