ТАКТИКА ВИПРАВДАННЯ ЯК КООПЕРАТИВНА ТАКТИКА В КОМУНІКАТИВНІЙ СИТУАЦІЇ ЗВИНУВАЧЕННЯ/ВИПРАВДАННЯ

  • Л.Я. Герасимів
  • В.Б. Гошилик
Ключові слова: комунікативна ситуація звинувачення/виправдання, конфліктна взаємодія, інтерактивність, інтенційність, тактика виправдання

Анотація

Стаття присвячена дослідженню кооперативного потенціалу тактики виправдання в комунікативній ситуації звинувачення/виправдання як особливому типі конфліктної взаємодії. Запропоновано спробу диференціювати тактику виправдання в системі суміжних за ілокутивною складовою тактик, виділених на основі спільного інтенційного змісту – покращення емоційного стану співрозмовника та переведення розмови в русло кооперації.

Посилання

1. Анцупов А.Я. Конфликтология. М.: УНИТИ-ДАНА. 2002. 591 с.
2. Дубровская Т.В. Речевые жанры “осуждение” и “обвинение” в русском и английском речевом общении: дисс. … канд. филол. наук: 10.02.19. Саратов, 2003. 233 с.
3. Король А.А. Висловлення-звинувачення у сучасному німецькомовному художньому дискурсі: дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. Чернівці, 2007. 237 c.
4. Корольов І.Р. Комунікативна ситуація “виправдання” : функціонально-прагматичний та лінгвокультурний аспекти (на матеріалі української, російської та англійської художньої прози XIX ст.): дис. … канд. філол. наук: 10.02.15. К., 2008. 238 c.
5. Лаврентьева Е.В. Речевые жанры обвинения и оправдания в диалогическом единстве: дис. … канд. филол. наук: 10.02.01. Новосибирск, 2006. 261 с.
6. Мирончук Т.А. Семантичні та прагматичні особливості висловлювань виправдання в сучасній англійській мові: дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 Київ: Київський
держ. лінгв. ун-т, 1998. 194 c.
7. Погребисская А.Л. Коммуникативно-содержательная характеристика диалогических реплик обвинения в британской языковой культуре: дис. … канд. филол.
наук: 10.02.04. Тверь, 2007. 156 с.
8. Приходько А.М. Дискурсивные акты: прагмасемантика и прагматипология. Когниция, коммуникация, дискурс. 2010. Вып. 1. С. 101–122.
9. Снєжик О.П. Висловлення звинувачення та виправдання у вербальних інтеракціях (на матеріалі сучасної французької мови): дис. … канд. філол. наук: 10.02.05.
Запоріжжя, 2007. 308 c.
10. Формановская Н.И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход. М.: Русский язык, 2002. 216 с.
11. Fraser B. On Apologizing. Conversational Routine. 1981. P. 259–271.
12. Kampf Z. Public (Non-)Apologies: The Discourse of Minimizing Responsibility. Journal of Pragmatics. 2009. Vol. 41, Issue 11. P. 2257-2270.
13. Kimoga J. Remorseless Apology: Analysing a Political Letter. Journal of Pragmatics. 2012. Vol. 42, Issue 8. P. 2181-2188.
14. Porter E.H. Pollyanna. New York: Aladdin Classics, 2002. 287 p.
15. Pullman Ph. The Golden Compass. New York: Random House, 1996. 399 p.
16. Rowling J.K. Harry Potter and the Chamber of Secrets. Scholastic Press, 1999. 341 p.
17. Rowling J.K. Harry Potter and the Goblet of Fire. Scholastic Press, 2000. 734 p.
18. Rowling J.K. Harry Potter and the Prizoner of Azkaban.Scholastic Press, 1999. 435 p.
Опубліковано
2018-03-27
Сторінки
25-29