ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ И СВОЙСТВА АНГЛОЯЗЫЧНОГО ГОТИЧЕСКОГО РОМАНА В ДИАХРОНИИ

  • Е.А. Пожарицкая
  • А.Г Ежкова
Ключові слова: англійський готичний роман, готика, синтаксична структура, морфологічна організація, вибір лексики

Анотація

Мета роботи – дослідження специфічних рис англійського готичного роману, а саме його історії й еволюційних змін в авторському наративі в романах цього жанру з моменту його зародження (XVIII ст.) і до наших днів. У результаті дослідження було встановлено й описано відмінності морфологічної та синтаксичної структури англійського готичного роману в плані діахронії.

Посилання

1. Морозова І.Б. Парадигматичний аналіз структури і семантики елементарних комунікативних одиниць у світлі гештальт-теорії в сучасній англійській мові: монографія. Одеса: Друкарський дім, 2009. 384 с.
2. Bredvold Louis I. The Literature of the Restoration and the Eighteenth Century 1660–1798. Oxford University Press, 1950. 192 р.
3. Summers M. The Gothic Quest – A History of the Gothic Novel. Fortune Press, 1938. 433 p.
4. The Oxford Companion to English Literature: Revised (Oxford Companions) / ed. by M. Drabble. OUP Oxford; 6th edition, 2006. 1172 p.
5. Coates D. The Haunting of Gillespie House. E.: Revaluation Books, 2015. 60 p.
6. Walpole H. The Castle of Otranto. L.: Tho. Lownds in FleetStreet, 1765. 239 p.
Опубліковано
2018-03-27
Сторінки
53-57