Поточний номер

№ 2 (2023): Науковий вісник ХДУ Серія Германістика та міжкультурна комунікація
Опубліковано: 2023-12-21

Статті

Переглянути всі випуски

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація» заснований у 2014 р.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 23951-13791 ПР від 26 квітня 2019 р.

Centre International de l'ISSN: Print 2663-3426, Online 2663-3434.

Періодичність: 2 рази на рік.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2020 № 627 (додаток 2) журнал внесений до переліку фахових видань України (категорія "Б") у галузі філології (035 – Філологія)

 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Журнал розміщено на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація».

У журналі публікуються статті, присвячені теоретичним проблемам германських мов, перекладознавства, досліджень в області мов народів світу, зокрема славістики, проблемам перекладу, а також актуальним проблемам міжкультурної комунікації. Журнал інформує також про події наукового життя в області філологічних наук: германістики, перекладознавства, славістики, подає рецензії наукових праць та підручників з цієї тематики.

До складу редколегії збірника входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найпотужнішими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів. У виданні містяться науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних питань перекладознавства.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо надрукувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки на науковців, але й на практиків, які знайдуть в ньому чимало корисного для своєї діяльності.

З повагою,

Головний редактор,

Ребрій Олександр Володимирович

доктор філологічних наук, професор,

завідувач кафедри перекладознавства імені Микола Лукаша Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.